Salgsbetingelsene (som er godkjent ved opprettelse av en konto) gjelder for salg av varer og tjenester på Puff-bar.no til forbrukere.

Selger er: Puff-bar.no
Juridisk navn: Digital Value AB
Forretningsadresse (Hoved): Kolsyregatan 21, 21648 Malmø, Sverige

Kjøper er: Den personen som er angitt som kjøper i ordren, og heretter kalles deg, deg (og tilsvarende uttrykk som din eller ditt brukes).

På puff-bar-eu.preview-domain.com kan du kjøpe varer og tjenester direkte fra Puff-bar.no. For å foreta kjøp på Puff-bar.no må du godta vilkårene i denne avtalen og følge disse i sin helhet.

Salgsbetingelsene utgjør sammen med din ordre og ordrebekreftelse et samlet kontraktsgrunnlag for kjøpet.

Hvis du er under 18, kan du ikke handle på puff-bar-eu.preview-domain.com. Dette skyldes at Puff-bar.no selger varer og tjenester som ikke er egnet for mindreårige (personer under 18 år). Når du kjøper varer eller tjenester til personer under 18 år, stenger Puff-bar.no straks din konto.

Puff-bar.no krever moms for varer.

Forbrukerkjøp er regulert av forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, ehandelsloven og kredittkjøpsloven.

Hvis du kontakter Puff-bar.no via e-post, lagres din e-postforespørsel og kontaktinformasjon hos oss. Hvis du kontakter Puff-bar.no pr. telefon, lagres ditt telefonnummer hos oss. Denne informasjonen er nødvendig for å kunne fullføre forespørselen din og for å kunne kontakte deg hvis det er behov for oppfølging.

2 Bestilling og avtaleprosess

Din ordre er bindende når ordren er registrert hos oss. Vi er også bundet av din ordre, hvis dette ikke avviker fra det som tilbys av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har fortsatt rett til å trekke deg fra kjøpet i henhold til angrerettloven, se ytterligere punkt 6 i avtalen.

Puff-bar.no er bundet av prisen som er angitt ved utsjekking fra kassen, se også punkt 3 nedenfor.

I tilfelle avvik i vårt lager, eller hvis en vare er utsolgt, kan din ordre eller deler av den bli kansellert. I en slik situasjon vil du bli informert om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet.

Puff-bar.no sender en ordrebekreftelse når ordren er lagt inn. Selgeren skal deretter informere deg hvis noe er utsolgt.

3 Priser
Alle priser inkluderer moms. De totale kostnadene ved kjøpet vises før ferdigstillelse av en ordre og inkluderer alle utgifter i forbindelse med kjøpet, som utgifter til porto, frakt, emballasje osv.

Ved kjøp av varer fra Puff-bar.no til levering til steder hvor moms ikke skal betales, er prisene fortsatt inklusive moms, som muligens må refunderes etterpå.

Prisene endrer seg konstant, og vi forbeholder oss retten til å endre priser frem til ferdigstillelsen av hvert enkelt kjøp som følge av endrede priser fra våre leverandører eller valutaendringer.

4 Betaling
Kjøpesummen kan etter eget valg ved kassen betales via kredittkort, MobilePay eller med en faktura for utsettelse eller tilbakebetaling. (De forskjellige betalingsløsningene har forskjellige vilkår og betingelser utover disse)

Ved manglende betaling sendes kravet etter forutgående varsel til inkasso.

5 Levering
Alle generelle leveringstider som er angitt på Puff-bar.no, skal betraktes som veiledende. Når leveringstid er angitt i antall dager, menes virkedager, og transportørens tid er alltid i tillegg. Selger forbeholder seg retten til å endre den angitte generelle leveringstiden uten ytterligere varsel.

Hvis det har vært skrive- eller trykkfeil av betydelig størrelse fra Puff-bar.no i annonser og lignende, og/eller generelle presentasjoner i nettbutikken, som er større enn 10% av den normale utsalgsprisen, kan Puff-bar.no ensidig slette eller avvise ordrer. Slike feil skal imidlertid rettes innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Hvis leveringen av produktene er forsinket, vil Puff-bar.no gi deg informasjon så snart vi har kjennskap til det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan finne sted, eller hvis produktet(ene) er utsolgt.

Hvis leveringen er forsinket, har du rett til å kansellere kjøpet. Ved kansellering av kjøpet på grunn av forsinket levering refunderer vi kjøpesummen innen 14 dager. Refusjonen av kjøpesummen skjer ved bruk av samme betalingsmiddel som du brukte ved bestilling.

Levering av produktene skjer på den måten, på stedet og på eller innenfor den avtalte tiden (se punkt 1 og 2 ovenfor). Puff-bar.no er ansvarlig for produktene, inntil de overtas av deg, dvs. når du har mottatt produktene i din besittelse.

Når du har mottatt produktene, skal du, så snart du har mulighet, kontrollere om leveringen er i samsvar med forsendelsesbekreftelsen. Kontroller om produktene har blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har mangler. Hvis det under forsendelsen har skjedd skader, eller det du har mottatt ikke stemmer overens med det du har bestilt, vennligst kontakt oss så snart som mulig. Ta vare på emballasje og produkt inntil saken er behandlet og du har mottatt tilbakemelding fra oss.

Prisendringer som oppstår etter bestillingstidspunktet, har ikke tilbakevirkende kraft.

Bruksanvisning vil bli inkludert eller tilgjengelig på produsentens nettsted.

6 Angrerett
Angrerettloven gir deg rett til å kansellere ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og visse tjenester (se unntak i siste avsnitt). Angreretten forutsetter at du underretter Selger om leveringen senest 14 dager etter mottak av leveringen (angrefrist).

Kontakt og informer om at du vil bruke angreretten. Vi kan kontaktes på support@butiq.no.

For at angreretten skal kunne håndheves, må produktet returneres til selgeren i omtrent samme mengde og stand som du mottok det. Hvis du bruker eller undersøker varen(e) på en måte som går utover det som er nødvendig for å bestemme varens art, egenskaper og funksjon, og dette resulterer i at varen reduseres i verdi, kan selgeren trekke et beløp tilsvarende reduksjonen i verdi i kjøpesummen som skal refunderes.

Alle produkter skal returneres til selgeren innen rimelig tid ved bruk av angreretten.

Kjøper bærer risikoen for å transportere varen tilbake til Selger.

Selgeren er forpliktet til å betale tilbake til deg hva du har betalt, inkludert porto for forsendelsen, ekspedisjonsgebyr, tollgebyr, oppkravsgebyr osv. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Hvis du uttrykkelig har valgt en spesiell forsendelse utover det som er nødvendig for å sende varen, må dette betales av deg.

Refusjon skjer innen 14 dager etter at Selger har mottatt meldingen om kansellering, men likevel ikke før 2 dager etter at Selger har mottatt returen fra deg, eller dokumentasjon fra deg om at du har sendt returen tilbake til Selgeren.

Produktet sendes tilbake til selgeren i originalemballasjen sammen med en utfylt angrerett. Returen skal skje til selgeren i samsvar med de gjeldende vilkårene.

Refusjonen av kjøpesummen skjer med samme betalingsmiddel som du brukte ved bestilling, med mindre annet er avtalt, eller det er hindringer for tilbakebetaling ved bruk av betalingsmetoden.

Ytterligere informasjon om hvordan man utøver angreretten, kan finnes i angrerettloven.

Angreretten gjelder ikke for følgende typer varer:

Elementer som brukes i fysisk kontakt med munnen eller gjenstander vi ser, brukes mer enn nødvendig.

7 Forsinket levering
Hvis Selger ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen, og dette ikke skyldes deg eller omstendigheter fra din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 5 holde tilbake kjøpesummen, kreve oppfyllelse, heve avtalen eller kreve erstatning fra selger.

I tilfelle forsinkelse skal krav rettes til selgeren innen rimelig tid.

8 Klager og garanti
Hvis det oppdages en feil eller mangel, skal du innen rimelig tid etter at du har oppdaget eller burde ha oppdaget den, underrette selgeren om at du vil påberope deg mangelen (klage). Fristen for å klage er likevel ikke mindre enn to måneder fra det tidspunktet du oppdaget mangelen. Klager skal under alle omstendigheter fremmes senest to år etter at du overtok varen. Hvis produktet eller deler av det under normal bruk er beregnet til å vare betydelig lenger, er den siste fristen for reklamasjon fem år. Hvis du ikke klager i tide, går retten til å kreve mangelen tapt.

Hvis det er en feil ved varen, og dette ikke skyldes deg eller omstendigheter fra din side, og du har klaget innenfor de nevnte fristene, kan du i samsvar med reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6:

holde tilbake hele eller deler av kjøpesummen (hvis den ikke allerede er betalt)
under visse omstendigheter velge mellom retting eller omlevering
under visse betingelser kreve prisavslag
under visse betingelser kreve erstatning
kreve heving, hvis mangelen ikke er uvesentlig (det er normalt en forutsetning for heving at varen returneres i samme stand og mengde, jf. forbrukerkjøpsloven)
Hvis det ikke er noen feil, kan selgeren kun kreve betaling for inspeksjoner som har vært nødvendige for å avgjøre om det er en feil, og betaling for reparasjon av varen, hvis vi har gjort deg uttrykkelig oppmerksom på at du skal dekke slike kostnader, jf. forbrukerkjøpsloven.

Hvis du på eget initiativ gjennomfører tiltak for å rette mangelen utover det som måtte være avtalt med Selgeren, betaler Selgeren ikke disse utgiftene.

Selger forbeholder seg retten til å avvise en klage hvis det viser seg at varen ikke har noen mangel i henhold til gjeldende forbrukerlovgivning.

Selger kan reparere en vare 2 ganger for samme feil. I tilfelle av samme feil 3 ganger kan kjøperen kreve refusjon. Beløpet refunderes innen 14 dager.

Selgeren er ansvarlig for returforsendelse ved godkjente klager.

Hvis du ber oss om å slette din brukerkonto, slettes all kjøpshistorikk også. Det er viktig at du tar vare på kvitteringer for dine kjøp i forbindelse med eventuelle fremtidige klager. Uten kvittering kan en garanti/klage ikke brukes. Hvis det etter sletting av en brukerkonto skulle være behov for å returnere varen til oss i forbindelse med en klage, må det opprettes en ny brukerkonto slik at vi kan få mulighet til å håndtere klagen.

9 Betaling med kort
I prinsippet forplikter vi oss ikke til å lagre kortnumre utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med debitering, annullering av reservasjon og kreditering.

For å gjøre det enklere å handle hos oss neste gang kan du, når du betaler i kassen, velge å lagre dine kortopplysninger sikkert hos oss. Det er viktig at du logger ut av din brukerkonto når du har fullført handelen. Du er ansvarlig for ikke å dele ditt brukernavn og passord med andre.

10 Personvernpolicy
Ved å akseptere våre salgsbetingelser gir du også ditt samtykke til å lagre og behandle dine personopplysninger.

Hvis du velger å skrive en produkt- eller partneranmeldelse, vil anmeldelsen og navnet du velger å bruke, bli synlig for andre kunder. Behandlingen av data vedrørende omtale av en partner reguleres gjennom en databehandleravtale (DPA), hvor Puff-bar.no er ansvarlig for behandlingen.

11 Personalisering og profilering
Ved å akseptere salgsbetingelsene og bli kunde hos Puff-bar.no, aksepterer du at vi personaliserer innholdet på nettsiden basert på dine bevegelser og historie, og at dataene brukes til å plassere deg i en interessegruppe, slik at du mottar relevant markedsføring på eksterne nettsider.

Vi gjør dette ved hjelp av eksterne og interne cookies og systemer, blant annet ved å analysere informasjon om hvordan du bruker nettsiden, hvilke produkter du ser på, hva du har kjøpt og hva du er interessert i.

12 Kundens plikter
Den personen som er registrert som kunde hos Puff-bar.no, er ansvarlig for betaling av de tjenester som leveres av Puff-bar.no i samsvar med disse vilkårene. Ansvaret inkluderer også andres bruk av kundens tilgang, inkludert uautorisert bruk, så lenge det ikke kan påvises at uautorisert bruk muliggjøres ved uaktsomhet fra Puff-bar.no. Du som kunde er også ansvarlig for å sikre at informasjonen på din konto er korrekt. Denne informasjonen kan administreres på “min side”. Endringer av navnet må gjøres ved å kontakte vårt kundesenter.

13 Ekstraordinære forhold
Selgeren er kun ansvarlig for verdiforringelse av varen hvis det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder imidlertid ikke hvis vi beviser at mangelen skyldes omstendigheter utenfor vår kontroll, og som vi med rimelighet ikke kunne forventes å unngå eller overvinne konsekvensene av.

Selgeren er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler, med mindre tapet skyldes grov uaktsomhet eller forsett fra Selgers side.

Ved forbrukerkjøp kan vilkårene ikke være dårligere enn lovens vilkår, jf. Pkt. Lov om forbrukerkjøp.

14 Endring av vilkårene
Vi forbeholder oss retten til å endre disse vilkårene, inkludert som følge av endringer i lovgivningen.

15 Force majeure
Blir vi hindret i å levere eller foreta obligatorisk levering, eller blir en slik leveringsforpliktelse urimelig byrdefull som følge av en arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet, når partene ikke kan kontrollere den, slik som i tilfelle av brann, krig, mobilisering eller uforutsett militær verneplikt av samme omfang; rekvisisjoner, beslagleggelse, valutabegrensninger, opprør og opptøyer, mangel på transportmidler, generell mangel på varer, reduksjoner i forsyningen av drivstoff samt mangler eller forsinkelser i leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter, som nevnt i dette avsnitt, er Selgere fritatt for alt annet ansvar enn i tilfelle av klage og krediterer det til den mangelfulle varens tilknyttede kjøpspris.

16 Tvister og lovvalg
Tvister i forbindelse med vilkårene og tilhørende bestemmelser samt tvister som ellers vedrører handel på Puff-bar.no, følger norsk lov og tilhører de alminnelige tvisteløsningsorganene og domstolene.

Hvis du vil klage på et produkt eller en tjeneste kjøpt hos oss, kan du sende inn en klage til Forbrukerrådet eller via EUs online plattform for tvisteløsning (ODR-portal). Forbrukerrådet er et statlig administrativt organ som veileder forbrukere og meglere i tvister mellom forbrukere og bedrifter.

Sist oppdatert 17.06.2024